catedra

galego en Scenio

Vídeos
O Son das Ideas

A ciencia das POKEBALL

Adestradoras Pokemon, chegou o voso momento! É posible crear PokeBall de verdade? Con este vídeo aprenderedes o abraiante segredo detrás do funcionamento deste aparello. Se